Seminář ČSVE pro investory v Mikulově – ohlédnutí

Jak je již známo z pozvánky, pro uspořádání letošního ročníku semináře pro investory ve větrné energetice, konaného ve dnech 22. a 23. listopadu, zvolila ČSVE prostory hotelu Eliška v Mikulově. Byla tím dodržena tradice z minulých ročníků, kdy tento seminář rovněž býval na jižní Moravě – v kraji vína.

 

Před ochutnávkou vín se ale pracovalo a to intenzivně – na účastníky čekal program nabitý přednáškami na aktuální témata. První den semináře byl zahájen prezentacemi předsedy ČSVE Mgr. Michala Janečka na téma zhodnocení vývoje oboru větrné energetiky za uplynulý rok a místopředsedy ČSVE Ing. Pavla Prchala a činnostech, kterými se ČSVE snaží podporovat rozvoj oboru u nás. S osvětou souvisela i následující prezentace koordinátorky webových stránek ČSVE Moniky Zitterbartové, která posluchače seznámila se strukturou aktualizovaných webových stránek www.csve.cz.

 

Po úvodních přednáškách se program semináře dostal ke svému jádru – informacím o posledním vývoji v oblasti legislativy související s naším oborem. V této oblasti se za ČSVE vysoce angažují člen předsednictva Štěpán Chalupa a analytička v oblasti legislativy Mgr. Pavla Smolová. Oba přednesli své prezentace, které daly podnět k otázkám přítomných investorů a k diskusi. Rozvinutá diskuse byla charakteristická také pro všechny následující přednášky tohoto dne. Ve dvou odpoledních blocích vystoupili Mgr. Jiří Nezhyba z Advokátní kanceláře Šikola a partneři s prezentací na téma boje s překážkami, které větrné energetice kladou kraje prostřednictvím ZUR, RNDr. Martin Bursík – konzultant ČSVE – s porovnáním situace OZE u nás a v zahraničí, předseda Mgr. Janeček o otázkách jednání s ERÚ a Štěpán Chalupa s tématem nových PPDS. Závěr prvního dne semináře patřil prezentacím výrobců větrných elektráren – ENERCON a ALSTOM a komponent pro dispečerské řízení – MK Chýnov.

 

Po maratonu prezentací a diskusí přišlo účastníkům semináře vhod uklidnění v podobě společné večeře a příjemně stráveného večera ve vinném sklepě v doprovodu cimbálové muziky a ochutnávky vín. Že seminář plnil svůj účel bylo patrné i při večerním programu – diskuse na témata z přednášek pokračovala nadále.

 

Druhý den naší akce zahájili opět výrobci prezentacemi firem VESTAS a GAMESA. Následovala poslední legislativní přednáška, kterou přednesla Mgr. Pavla Smolová na téma forem podpory OZE dle nového zákona. Tato prezentace byla následována dlouhou diskusí, kterou musel posléze předseda ukončit, aby nebyl ohrožen další program.

 

Ten sice již nebyl pracovního charakteru, ale byl rovněž zajímavý – jednalo se o prohlídku mikulovského zámku, která byla uspořádána speciálně pro účastníky semináře.

 

Závěrem lze konstatovat, že seminář svým obsahem a diskusí na aktuální témata přispěl k lepší informovanosti jeho účastníků a lépe je vybavil k práci na jejich projektech. Přispěla k tomu i účast zástupců bankovního sektoru a obchodníka s elektřinou prostřednictvím jejich vstupů do diskuse. Prezentace všech přednášejících vyvolaly velký zájem a proto byly v rámci benefitů pro účastníky semináře všem rozeslány.
 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

     

Akce
Partneři