Seminář pro investory 2018

Pozvánka s programem

Prezentace ke stažení

 

Máme za sebou další, myslím si, že úspěšný ročník Semináře pro investory ve větrné energetice, který se letos uskutečnil ve středu 7. listopadu ve Velkých Bílovicích v prostorách rodinného vinařství Skoupil. Tedy opět jižní Morava, to už je asi tradice.

 

Poté, co Pavla Smolová přivítala účastníky semináře, poděkovala partnerům letošní akce, tedy jmenovitě Komerční bance, a.s. a Komoře obnovitelných zdroj energie, zahájil vlastní program semináře úvodním slovem Michal Janeček, předseda ČSVE, který ve své krátké prezentaci představil a shrnul činnost ČSVE a situaci v oboru větrné energetiky u nás, v Evropě i ve světě. Na něj navázal Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE a místopředseda ČSVE, který vývoj doplnil a ilustroval dalšími grafy a dále se ve své prezentaci „Česko a prostředí pro obnovitelné zdroje 2.0“ věnoval podmínkám restartu rozvoje OZE, tedy zejména připravované novele zákona o podporovaných zdrojích energie a novým pravidlům podpory a fungování OZE a pravidlům posuzování přiměřenosti podpory a plánovaných kontrol. Martin Bursík, konzultant Komory OZE, k tomu dále doplňuje také evropské pozadí, evropský základ a vývoj projednávání a schvalování energeticko-klimatického balíčku EU a jeho aktuální podobu.

 

Následně se slova ujal pan Jan Šamal ze společnosti nimble energy, která se zabývá budováním nabíjecích stanic pro elektromobily a velkokapacitních baterií a je také jedním ze zakládajících členů asociace AKU-BAT CZ. Představil přítomným aktivity společnosti a projekty realizované v zahraničí, včetně bateriových uložišť ve spojení s větrnými elektrárnami.

 

Po této prezentaci jsme se vrátili k původnímu pořadí v programu (předesílám, že ne na dlouho) a před účastníky předstoupil Luděk Šikola z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti. Tentokrát ovšem nikoli s legislativními novinkami, nýbrž s legislativním ohlédnutím do historie našeho energetického práva, konkrétně zejména k zákonu o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace z roku 1919.

 

Na závěr prvního bloku přednášek ještě operativně „naskočil“ pan Václav Zemek z Energetického regulačního úřadu, ředitel odboru kontroly POZE, a seznámil přítomné s činností ERÚ na tomto poli, tedy jak probíhají kontroly podporovaných zdrojů, odkud přichází podněty ke kontrolám a jaké závěry kontroly nejčastěji mají. Potěšující je, že v kontextu této prezentace se větrné elektrárny zdají být bezproblémovým podporovaným zdrojem.

 

Odpolední blok jsme zahájili zlehka a cestovatelsky. Slova se ujal pan Břetislav Koč, dlouholetý člen ČSVE, nadšenec a podporovatel větrných mlýnů a větrných elektráren. Pan Koč připravil itinerář možné exkurze do Dánska za zajímavostmi větrné energetiky a energetiky obecně. Všechna místa sám (a několikrát) procestoval, takže vyprávění bylo opravdu fundované a zasvěcené. Vypadalo to, že zájem o podobnou exkurzi by byl, takže se na jaře možná pustíme do realizace a koordinace takové cesty.

 

Další minuty patřily paní Tereze Kubištové z Ministerstva životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny a její prezentaci „Limity ochrany přírody a krajiny pro výstavbu větrných elektráren“. V prezentaci paní Kubištová představila metodický návod „Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny“, který vyšel ve Věstníku MŽP v září letošního roku. Jelikož se jedná o aktualizaci dokumentu z roku 2009, nebyla to pro přítomné příliš velká novinka, a tak mnohem zajímavější byla diskuse, která následovala po samotné prezentaci, a pak také ještě později v předsálí. Mezitím však už pozornost většiny přítomných v sále zaměstnal pan Vladimír Pospíšil, předseda představenstva společnosti Moravia Spectrum, a.s. s prezentací na téma „Opravy, údržba a prohlídky servisních výtahů ve VTE“.

 

V další prezentaci jsme se pak vrátili ještě jednou k povolovacím procesům a problematice umisťování větrných elektráren, které se již tradičně věnoval pan Jiří Nezhyba z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti. Ve své prezentaci se věnoval jak prvním zkušenostem s fungováním novely stavebního zákona účinné od začátku letošního roku, dále pak problematice ochranných pásem vojenských radarů, aktuální situaci a podobě Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ale vrátil se také k metodickému pokynu MŽP k umisťování VTE. V samotném závěru odpoledního bloku vystoupil ještě pan Bořivoj Kůla, specialista financování energetiky Komerční banky, a.s. s prezentací na téma „Financování OZE, příprava konkrétního projektu VTE“. Kromě služeb Komerční banky v oblasti OZE a zkušeností s jednotlivými odvětvími představil pan Kůla rovněž projekt VTE, na němž se Komerční banka coby investor podílí a který rozšíří instalace VTE v roce 2019.

 

Po krátké občerstvovací přestávce nás čekalo „výživné“ téma aukcí pro elektřinu z OZE, potažmo VtE, na které se u nás musíme v dohledné době rovněž připravit. Nejprve se slova ujal David Hanslian ze společnosti ČEZ, jinak také dlouholetý člen ČSVE a člen předsednictva ČSVE, který přítomné seznámil se zkušenostmi a výsledky aukcí pro onshore větrné elektrárny v Německu a stručně také ve Francii, poté se slova ujal pan Prokop Čech z Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který se ve své doktorandské práci zabývá právě nastavením pravidel aukcí pro OZE tak, aby byly v daném prostředí funkční, a porovnával různé podmínky a pravidla v Německu, Francii, Polsku, ale i dalších zemích. V samotném závěru programu semináře vystoupil se svojí „údernou“ prezentací pan Ladislav Seidler ze společnosti Amper Market, a.s. Pod štítem obecného názvu „Novinky na trhu s elektřinou“ přítomné vždy dovede k zamyšlení, co se na trhu s elektřinou děje a může dít a kdo a co na něj vlastně má vliv.

 

Tímto ne zrovna lehkým tématem jsme odborný program semináře ČSVE 2018 uzavřeli. Poté se v sále zdrželi ještě krátce provozovatelé větrných elektráren z řad členů ČSVE, ke kterým promluvil Štěpán Chalupa z Komory OZE a Blahoslav Němeček z EY ohledně kontrol přiměřenosti podpory, které byly v letošním roce ze strany MPO zahájeny u větrných elektráren uvedených do provozu v letech 2006-2008, a budou dále pokračovat postupně pro větrné elektrárny uvedené do provozu v roce 2009.

 

Pak už jsme vyklidili přednáškový sál a společně jsme se odebrali do prostor vinařství Skoupil připomenout si, jak se ze sladkých hroznů stane lahodné víno. Mezitím se přednáškový sál proměnil na ochutnávkovou místnost a po prohlídce vinařství a výborné večeři jsme měli možnost ochutnat, jak lahodná vína místní vinařství nabízí. Nechyběla samozřejmě ani cimbálová muzika, která zdárně odváděla pozornost od dalších odborných debat.

 

Na druhý den jsme tentokrát už neměli připravený žádný odborný program ani exkurzi, nýbrž mimořádné valné shromáždění členů ČSVE.

 

Pevně věříme, že si všichni účastníci letošní seminář ČSVE užili, že se nám podařilo i tentokrát připravit zajímavý a přínosný program a že se všem v menším, rodinném prostředí líbilo.

 

 

Velice děkujeme partnerům letošní akce za jejich důvěru a podporu.

 

 

       

 

 

 

Fotky:

 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Akce
Partneři