Stožár

Výška stožáru se v dnešní době standardně pohybuje od 40 do 110m. Najdeme ale nižší i vyšší instalace.
V Evropě je  nejčastěji instalován ocelový tubusový stožár. Stožár je smontován ze segmentů, které mají délku přibližně 20 m (dělený na segmenty se používá kvůli snadnější přepravě). Segmenty jsou vyrobeny z plechových plátů, které jsou skruženy do prstenců a pak k sobě svařeny.
Při stožárech vyšších, než 100m se již vyplatí uvažovat o výstavbě příhradového stožáru. Odpadají problémy s dopravou oproti rozměrným segmentům tubusového stožáru, je potřeba menší množství oceli.

V poslední době se rozvíjí i stavba betonových stožárů. Pokud se v jedné lokalitě staví větší počet větrných elektráren, bývá tato varianta  ekonomicky zajímavá pro daný region. Stožár se staví z prefabrikátů (betonových poloskruží), které se vyrábějí v místní betonárce a na místě se pak kompletují do skruží, ze kterých se staví stožár. Pevnost takového stožáru pak zaručují předepjatá ocelová lana, která jsou vedena dutinami ve skružích od vrcholu stožáru až k jeho patě.

 


VzděláváníPartneři