Doporučené odkazy

 

Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým sdružením právnických osob. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

 

 

Česká společnost pro větrnou energii podporuje kampaň Vítr, kterou organizuje Hnutí DUHA.

 

 

 

  Ústav fyziky atmosféry AV ČR v. v. i. (ÚFA) byl založen 1. ledna 1964. Výzkumná aktivita v současnosti pokrývá celou atmosféru Země – od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor.

 

 

 

EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

EkoWATT - poradenství pro úspory energie a obnovitelné zdroje, energetické audity

EkoWATT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Provádí energetické audity, optimalizace, studie proveditelnosti, posudky pro dotace a další energetické studie.

 

 

 

Posláním sdružení Calla je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

 

 

 

Důležité instituce

 

 

Odkazy
Partneři