OP LZZ projekt

O projektu

 

Název projektu:    Komplexním vzděláváním zaměstnanců členských organizací České společnosti pro větrnou energii ke zvýšení jejich adaptability
Reg. č.:                 CZ.1.04./1.1.06/52.00167
Příjemce dotace:  Česká společnost pro větrnou energii
Trvání projektu:    1.1.2011 – 31.12.2013

 

Projekt je financován z ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců členských firem ČSVE prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání, a tím i konkurenceschopnosti zúčastněných členů ČSVE. Projekt se dále zaměřuje na podporu systémů rozvoje lidských zdrojů v rámci ČSVE, resp. v zapojených členských firmách, rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců členů ČSVE, zvýšení udržitelnosti zaměstnání a podporu konkurenceschopnosti zúčastněných firem.


leták OP LZZ
informace o zahájení projektu

 

Informace o Výběrových řízeních:

 

„Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii“ – výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 14.3.2011.

Zadávací dokumentace – vzdělávání

Dne 12.4.2011 vybrala hodnotící komise vítěze výběrového řízení, kterým se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Všichni účastníci výběrového řízení byli o výsledcích informováni emailem. Smlouva se společností TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. byla uzavřena dne 10.6.2011

 

„Doplňkové služby pro Českou společnost pro větrnou energii“ – výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 14.3.2011.

Zadávací dokumentace – doplňkové služby

Dne 12.4.2011 vybrala hodnotící komise vítěze výběrového řízení, kterým se stala společnost Valero s.r.o. Všichni účastníci výběrového řízení byli o výsledcích informováni emailem. Smlouva se společností Valero s.r.o. byla uzavřena dne 25.5.2011

 

„Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii“ – výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 6.1.2012
Zadávací dokumentace – vzdělávání-2
Dne 24.1.2012 bylo výběrové řízení v souladu se zadávací dokumentací zrušeno rozhodnutím zadavatele.

 

Výběrová řízení včetně příslušných zadávacích dokumentací, výzev k podání nabídek a dalších rozhodnutí čí zodpovězení dotazů byla vždy zveřejněna rovněž na stránkách www.esfcr.cz.
 

Realizace projektu

 

Při zahájení projektu do něj bylo zapojeno 13 členských firem ČSVE. Jelikož se ale ukázalo, že zájem o účast na projektu z řad členské základny ČSVE je ještě větší, byl proveden nový průzkum a připravena žádost o podstatnou změnu projektu. Po jejím schválení poskytovatelem dotace se projektu v roce 2012 účastnilo celkem 20 společností z řad členů ČSVE.
 

Seznam kurzů plánovaných v rámci projektu
Vyjednávání a argumentace (červenec 2011)
 

V roce 2011 se samotná realizace projektu rozbíhala spíše pozvolna. V druhé polovině roku bylo realizováno pouze 5 školení v jednodenní či dvoudenní formě, která absolvovalo celkem 45 osob. Současně byla v některých firmách zahájena výuka cizích jazyků.
Po schválení změny projektu na začátku roku 2012 a rozšíření počtu zúčastněných firem byla realizace projektu v dalším roce mnohem úspěšnější. Bylo zrealizováno celkem 55 kurzů, a to opět v jednodenní nebo dvoudenní formě. Od zahájení projektu školeními za dva roky nějakým způsobem prošlo celkem 156 osob (zúčastnily se alespoň jednoho školení), což je úroveň, kterou jsme předpokládali při přípravě projektu. V tomto parametru můžeme tedy realizaci projektu považovat za úspěšnou.
Realizace projektu trvá až do konce roku 2013.
 

 

 

O nás
Partneři