Seminář o větrných elektrárnách na Karlově univerzitě

Bylo to poprvé, kdy Česká společnost pro větrnou energii zastoupená lektorem Ing. Jiřím Špičákem mohla vystoupit se seminářem o větrných elektrárnách na akademické půdě. A to rovnou na nejprestižnější škole v České republice - na Karlově Univerzitě.

 

V pondělí 8.března se uskutečnil seminář pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Seminář byl součástí otevřených přednášek pro studenty Katedry životního prostředí a mohl proběhnout díky podpoře RNDr. Sládka.

 

Zúčastnilo se jej 55 studentů, většinou z 2. a 3. ročníku. Samotný přednes trval něco přes hodinu a posluchačům se dostalo informací ze tří tématických okruhů: konstrukce větrné elektrárny – větrná elektrárna a aspekty působení VtE na okolí – energetická koncepce ČR s tím, že nebyl řečen žádný závěr, ale bylo přímo na studentech, aby si vytvořili svůj názor na problematiku větrných elektráren.

 

Tento názor si pak mohli ještě utříbit v otevřené debatě, která proběhla na závěr a která se díky zájmu studentů protáhla. Na závěr ještě připojujeme několik fotografií.
 

            

 

           

 

                                                            

 

Akce
Partneři