Zajímavá čísla o větrné energetice

Věděli jste, že...

 

 • 5500 - průměrných domácností v EU, jejichž spotřebu může pokrýt jedna 6 MW offshore větrná elektrárna.
 • 8000 - dílů má větrná elektrárna
 • 59.6% -  dne 6. listopadu 2011 v 2 hod., bylo 59,6% z celkového španělského elektrického výkonu dodáno z větrné energie.
 • 55% - z veškeré elektřiny spotřebované v jižní Austrálii dne 5. září 2012 bylo generováno z větrných elektráren.
 • 16% - průměrný podíl větrných elektráren na uspokojení poptávky po elektřině ve Španělsku.
 • 39,4% - byl meziroční růst čínského větrného trhu v roce 2011.
 • 26% - průměrný podíl větrných elektráren na uspokojení poptávky po elektrické energii v Dánsku. Dánská vláda si klade za cíl získat 50% své elektřiny z větru v roce 2025.
 • 199.064 - počet větrných elektráren, které se točily po celém světě na konci roku 2011.
 • 45894 - množství větrných turbín v Číně na konci roku 2011.
 • 3-6 měsíců trvá větrné elektrárně, než získá zpět energii, která je spotřebována při její výrobě, provozu a recyklaci po 20 až 25 letech života.
 • 1 $ - výše dotací do všech technologií obnovitelných zdrojů energie, oproti $ 6-7 dotací investovaných do fosilních paliv (viz. report Mezinárodní energetické agentury 2011 - International Energy Agency’s 2011 World Energy Outlook).
 • 41 - počet GW výkonu větrných elektráren instalovaných v 2011, celkový instalovaný výkon je pak na úrovni více než 238 GW na konci roku 2011.
 • 23640 - počet nových větrných elektráren postavených po celém světě v roce 2011.
 • 15 - rotor větrné elektrárny se otočí 15 a 20 krát za minutu.
 • 2,5% - je podíl větrné energetiky na celosvětové dodávce elektrické energie.
 • 8 - 12% množství elektřiny, které by mohlo být dodáváno z větrné energie v roce 2020.
 • 10000 - Zemědělec z Iowy, který využije jednu desetinu hektaru pro větrné elektrárny by mohl vydělat o $ 10.000 za rok více ve srovnání s asi $ 300 při použití stejné oblasti pro pěstování kukuřice na ethanol.
 • 7.5 - nejvýkonnější větrné elektrárny světa pracují s výkonem 7,5 MW při průměru rotoru 126 metrů.
 • 6 - největší přímořské elekrárny mají výkon přes 6 MW s rotorem o průměru 126 m – více, než fotbalové hřiště.
 • 150 - Největší větrná elektrárna na světě je nová turbína Alstom Haliade s výkonem 6 MW a s průměrem rotoru 150,8 m.
 • 102 - instalovaný výkon (MW) v prvním velkém offshore projektu mimo Evropu - Shanghai Donghai Bridge.
 • 89% - podíl občanů EU, kteří jsou PRO větrnou energii, podle hlasování v roce 2011.
 • 2 - 10 MW větrná farma může být snadno postavena za dva měsíce. Větší, 50 MW větrná farma může být postavena během šesti měsíců.
 • 240.000 - je počet lidí zaměstnaných v větrné energetice v EU v roce 2011. To je 30% nárůst pracovních sil od roku 2007 do roku 2010 oproti nezaměstnanosti EU, která vzrostla o 9,6%.
 • 520.000 - množství lidí, kteří by mohli být zaměstnáni v odvětví větrné energetiky v roce 2020 v EU. Do roku 2030 by toto číslo mohlo být 794.079 pracovních míst a z toho 62% pracovních míst v sektoru offshore.
 • 670.000 - počet lidí zaměstnaných ve větrné energeticev roce 2011 ve světě.
 • 583 - počet megawatt větrné energie instalované v Brazílii v roce 2011 - Brazílie se stala lídrem v rozvoji jihoamerického trnu s energií z větru, navýšením kapacity instalací o více než 90% od roku 2010 s celkovým počtem přes 1500 MW.
 • 7 - počet větrných základen v Číně, jejichž cílem je dosažení alespoň 10 GW: Inner Mongolia East, Inner Mongolia West, Hebei, Jiangsu, Jilin, Ganxu, Xinjiang.
 • 446.000.000.000 - počet kilowatthodin vyrobených ve větrné energetice na celém světě v roce 2011.
 • 84 GW větrné energie v EU v roce 2010 zabránilo úniku 126 milionů tun emisi (Mt) CO₂, což odpovídá 30% vozů v EU (64 milionů vozidel) mimo provoz.
 • 17 - větrné elektrárny produkují 17 až 39 krát tolik energie než spotřebují, jaderné elektrárny vyprodukují pouze 16 krát více a u uhelných elektráren je to pouze 11 krát více.
 • 5.700.000.000 - EU vyvezla 5,7 miliard EUR v hodnotě výrobků z větrného průmyslu a služeb v roce 2011.
   

Zdroj: GWEC http://www.gwec.net/global-figures/wind-in-numbers/

Média
Partneři