Sorry, this article is available only in Czech version.

Prezentace ke stažení

 

V minulém týdnu se uskutečnil již 6. ročník Semináře ČSVE, který úspěšně navázal na ročníky minulé. Pro letošní Seminář jsme zvolili krásné prostředí hotelu Kurdějov na jižní Moravě a zůstali jsme věrni osvědčenému modelu spojení odborných prezentací, diskusí a společenského večera s degustací vína.

Program Semináře zahájil Michal Janeček, předseda ČSVE, prezentací na téma Větrná energetika 2014, ve které zhodnotil a porovnal vývoj oboru a instalací v ČR, v Evropě a ve světě. Blok prezentací věnovaný aktuálním podmínkám podpory OZE a chystaným legislativním změnám zahájil Martin Laštůvka, místopředseda Energetického regulačního úřadu a ředitel sekce podporovaných zdrojů energie svojí prezentací s názvem Větrné elektrárny z pohledu ERÚ, v níž se dotkl i projednávané novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, které se později podrobněji věnoval ve své prezentaci Pavel Doucha z konsorcia Frank Bold, Advokátní kanceláře Šikola a partneři. V rámci prvního bloku vystoupil rovněž Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE a předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, který přítomné seznámil s činností a postoji Komory OZE, s projednávanými opatřeními týkajícími se OZE na úrovni EU i ČR. Na závěr bloku doplnil ještě Jan Palaščák, generální ředitel společnosti Amper Market, novinky na trhu s elektřinou z VtE a všichni uvedení pak odpovídali přítomným na dotazy v rámci diskuse.
Po výborném obědě účastníky k tématu vrátilo nejprve krátké video ze stavby VtE společnosti Amper Market v Dětřichově a pak již pokračovaly další odborné prezentace. Nejprve Luděk Šikola z konsorcia Frank Bold, Advokátní kanceláře Šikola a partneři seznámil přítomné s podmínkami nájmu, pachtu a práva stavby dle nového občanského zákoníku, dále pokračovali hosté ze společnosti Vestas, a to nejprve Juan Ruiz Frontera s představením novinek a typů VtE Vestas, na nějž navázal Roman Polášek s prezentací servisních služeb Vestasu. Představení typů VtE bylo hlavním tématem rovněž další prezentace, kterou měl Martin Michalíček ze společnosti Siemens.
Po krátké přestávce na kávu následoval poslední blok prezentací. V jeho úvodu přítomné Dalibor Plíšek ze společnosti Singing Rock seznámil s principy osobního zajištění při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a to včetně ukázek na figurantovi-kolegovi. Luboš Motl a Kateřina Zimová ze společnosti Environmentální a ekologické služby představili čerstvé výsledky 5letého biologického průzkumu v lokalitě Kryštofovy Hamry a Pavel Pelčák a Stanislav Průcha z Komerční banky přítomným vysvětlili, jak se za stávající situace dívá na financování projektů banka. Na samotný závěr semináře měli možnost zájemci absolvovat ještě 3D virtuální prohlídku gondoly větrné elektrárny Vestas.
Po náročném programu prvního dne semináře čekala účastníky výtečná večeře, ochutnávka výborných vín z různých vinařství jižní Moravy a posezení u cimbálu.
Druhý den semináře jsme tentokrát vyměnili konferenční místnost za „exteriér“ a pozvali zájemce na exkurzi na téma Těžba ropy a plynu do nedalekých Moravských naftových dolů. Věříme, že i tato část semináře byla pro účastníky zajímavá a přínosná.

Velice děkujeme všem účastníkům za jejich účast, zajímavé dotazy a podněty.
Velký dík patří rovněž partnerům akce za jejich podporu.

 

                     

 

Budeme se těšit na viděnou při dalším, již sedmém ročníku Semináře ČSVE v roce 2015...

 

Program semináře zde

 

Fotky:

 

 

 

 

 

 

 

Events
Partners