Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám (VTE)

Sorry, this article is available only in Czech version.

Postoje veřejnosti k VtE: Výsledky analýzy vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám, kterou provedl Ústav geoniky AVČR. Více se dozvíte zde.

Wind energy in the Czech republic
Partners