Socioekonomické aspekty výstavby a provozu VtE na Moravě

Sorry, this article is available only in Czech version.

Analýza názorů obyvatelstva Moravy na výstavbu a provoz větrných elektráren formou výtahu z bakalářské práce studenta Masarykovy univerzity v Brně.

Wind energy in the Czech republic
Partners